TEKvAR-Sketchpad

Dinamik Geometri

"Dinamik Geometri" kavramı Sketchpad yazılımı ile 1990'lı yılların başında matematiğe kazandırılmıştır.

Bu yaklaşımın temel felsefesi geometrik şekillerin yer ve ölçüleri değişse bile değişmeyen özelliklerini incelemeye imkân vermesidir. Bunu oluşturmak için geometrik şekli oluşturan noktaların yerleri bilgisayar ortamında dinamik olarak değiştirilebilmektedir.

Bu yaklaşım Euclid'in Elements kitabında sorduğu şekilde uzunluk ve ölçüden bağımsız olarak bir ölçüsüz cetvel ve bir pergel yardımıyla ve aslında eşitlik, paralellik ve diklik gibi matematiksel kavramlar kullanılarak geometrik şekillerin çizilmesidir.

Bu sayede çizilen bir geometrik şekil (mesela bir üçgen) şekli oluşturan noktaların yer değiştirilmesiyle o şeklin tüm değişik türlerini temsil edebilir hale gelmektedir. Mesela bir üçgenin noktaları yer değiştirildiğinde o üçgen bir dik üçgen, bir eşkenar üçgen, bir ikizkenar üçgen vesaire halini alabilmekte ve hatta üç noktası doğrusal olduğunda üçgen olma özelliğini kaybedebilmektedir.

Bu açıdan noktaları yer değişse bile eşkenar olma özelliğini kaybetmeyen bir üçgen çizebilmek için eşitlik, diklik gibi matematiksel kavramların kullanılması gerekmekte ve böylece öğrenciler bu kavramların ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmektedirler.

Dinamik geometrinin felsefesi hiçbir zaman öğrencilere kolay çizim yapabilecekleri bir çizim programı geliştirmek değildir. Bilakis dinamik geometri "şekli çizmek(drawing)" yerine "şekli oluşturmak(constructing)" kavramını ortaya atmıştır. Bu sayede oluşturma sırasında öğrenciler geometrik şekillerin özelliklerini daha derinlemesine düşünecekler ve temel özelliklerini tam olarak anlayabileceklerdir. Böylece, matematik ve geometri bilgisini ezberlemek yerine kavramsal olarak bizzat kendileri oluşturacaklardır.

Elbette ki şekil oluşturma kâğıt kalem, bir ölçüsüz cetvel ve bir pergelle de yapılabilir. Ancak GSP Sketchpad yardımıyla kâğıt kalemle incelenmesi zor birçok şekil kolayca incelenebilmektedir. Bu yönüyle GSP, yeni programın arzuladığı şekilde, öğrencilerin matematiksel kavramlar hakkında daha derinsel düşünmelerine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin problem çözmeleri için çok esnek bir ortam oluşturmakta ve öğrencilerin aynı problemi farklı yöntemlerle çözebilmesine imkân vermektedir.Her hakkı Saklıdır. Tekvar Ltd Şti