TEKvAR-Sketchpad

Geometer's Sketchpad (GSP) Özellikler

GSP Sketchpad yazılımında her ne kadar belli bir ölçü ile şekiller çizilemese de çizilen şekillerin açı, uzunluk, çevre, alan, x ve y koordinatlarını dinamik olarak görselleştirmek ölçüm ve hesaplamalar yapmak mümkündür.

GSP Sketchpad yazılımı özellikle ilk ve orta dereceli okullarda tümevarım yöntemiyle, deneme yanılma yapılarak, öğrencilerin birçok geometrik ilişkinin farkına varmasını ve geometrik ilişkilerle ilgili hipotezler ortaya koyarak bunları denetlemelerini sağlayabilmektedir.

Mesela GSP Sketchpad yardımıyla çizilen bir üçgenin iç açılarının toplamı buldurularak, üçgen değiştirilse bile toplamın değişmeyeceği kolaylıkla gösterilebilir. Bu sayede öğrencilerin gözlemlerinden yeni çıkarımlar yapması ve matematiksel özellikleri kendilerinin keşfetmeleri sağlanabilir.

GSP Sketchpad ayrıca öteleme, döndürme, genişletme, yansıtma gibi tüm dönüşüm geometrisi kavramlarını hem çizilen geometrik şekillere hem de yüklenen resimlere uygulama imkânı vermektedir. GSP Sketchpad geometrik dönüşümlerin vektörel, dikdörtgensel ve kutupsal koordinatlarla yapılmasına imkân sağlar. GSP Sketchpad ayrıca dönüşümlerin birleşmesiyle oluşan özel dönüşümler tanımlanmasını da sağlar. Dönüşüm geometrisi özellikleri birleştirilerek GSP Sketchpad ile görsel efekt tasarlayan öğrenciler bile bulunmaktadır.

GSP Sketchpad'in geliştirdiği yertanım(locus) kavramı parabol, hiperbol ve elips gibi konik şekillerin ve geometrik yerlerin kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır. GSP Sketchpad ileri düzey grafik özellikleri ve özellikle Dinamik grafikler ile birçok cebirsel kavramın anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.Her hakkı Saklıdır. Tekvar Ltd Şti