TEKvAR-Sketchpad

Geometer's Sketchpad (GSP) Üstünlükleri

Daha sonraları dinamik geometri kavramını kullanan (CABRI, GeoGebra, Cinderella gibi) başka yazılımlar da üretilmiş olmasına rağmen GSP Sketchpad ilk geliştirilme felsefesine daima sadık kalmış ve kendine özgü ara yüzü ve görselliği sayesinde tüm dünyada özellikle ilk ve orta-öğretimde en yaygın kullanılan bir yazılım halini almıştır.

GSP Sketchpad'teki bazı özellikler diğer yazılımlarda mevcut değildir. Ayrıca GSP Skecthpad'in sunduğu dinamik geometri felsefesi diğer yazılımlarda aşikâr değildir. Bazı yazılımlar yeni özellikler eklenmesi, kolay çizim yapılabilmesi veya 3-D özelliği kazandırılmasıyla ilgilenmektedir. Ancak geometriye yeni araçlar kazandıran tüm bu özellikler Euclid felsefesinden uzaklaşmayı beraberinde getirmektedir. Mesela, ücretsiz dağıtılan Geogebra yazılımı yine bizim tarafımızdan Türkçeye kazandırılmıştır. Ancak Geogebra ücretsiz olmasına rağmen, GSP Sketchpad'in Türkçeye çevrilmesi dinamik geometri felsefesini bilenleri çok daha fazla memnun etmiş ve heyecanlandırmıştır.

GSP Sketchpad yazılımı gerek kullanım kolaylığı gerekse sağladığı bazı özellikleri nedeniyle ücretsiz olan dinamik geometri yazılımlarından daha fazla kullanılmaktadır. Mesela birçok Uzakdoğu ülkesinde, Amerika'da ve Avrupa'da lisanslı olarak GSP Sketchpad kullanılmaktadır. Kaçak kullanım nedeniyle Çin'de %98 oranında GSP Sketchpad kullanılmaktadır. Ayrıca GSP Sketchpad yazılımı lisanslı alındığı takdirde birçok kitap, yardımcı materyal ve etkinliğe online olarak ulaşabilme ve kullanabilme imkanı sağlamaktadır. Bu belgeler ilk ve ortaöğretim konularının neredeyse tamamını kapsayacak şekildedir. Böyle bir belge desteği başka hiçbir yazılımda şu an için bulunmamaktadır. GSP Sketchpad yazılımının Türkiye'de de en çok tercih edilen dinamik geometri yazılımlarından olacağı umulmaktadır.

Bu kapsamda yazılımın lisanslı kullanımının teşvik edilmesi önemlidir.Her hakkı Saklıdır. Tekvar Ltd Şti